Het leven in Berkenwoude

“Het leven in Berkenwoude” is de werktitel van een fotodocumentaire die ik in 2011 ben gestart voor het onderdeel Specialisatie van mijn opleiding aan de Fotovakschool in Rotterdam. Het doel van deze fotodocumentaire was en is om zo veel mogelijk facetten te laten zien van het leven en de bewoners in het dorp Berkenwoude, van het dorp zelf en de directe omgeving.

Al bij de start van deze documentaire in het najaar van 2011 was duidelijk dat ik deze fotodocumentaire niet zou kunnen voltooien binnen de periode van zes maanden die voor het onderdeel Specialisatie van de Fotovakschool beschikbaar is. Het leven in een dergelijk dorp kent niet alleen jaarlijks terugkerende gebeurtenissen, zoals de viering van Koninginnedag, het Dorpsfeest, het Tentfeest voor de jongeren en de Kerstviering, die over het hele jaar zijn verspreid, maar ook gebeurtenissen die niet elk jaar terugkeren, maar wel een goede indruk geven van het leven in Berkenwoude anno nu.

Zelfs op dit moment (2022) kan ik nog niet overzien wanneer deze fotodocumentaire afgerond zal worden. Ik houd de mogelijkheid open om de werkzaamheden aan deze documentaire ook na 2019 voort te zetten.

Deze documentaire is nog echt “werk in uitvoering” (en ik hoop dat het dat nog enige tijd zal blijven).